“Gümrük Malları” Nedir, Ne Demektir?

Aslında gümrük malları tabiri olduğu şekliyle gümrük mevzuatında yer almayan ve teknik olarak kullanılmayan bir tabirdir. Bu tabir halk arasında gümrük idarelerince satılan mallar için kullanılır ve gümrük idarelerince satılan bu mallar aslında tasfiyelik hale gelerek tasfiye edilen eşyalardır.  Akıllarda hep şu ve benzeri sorular vardır: Gümrükte hangi mallar var?
Gümrükten telefon alabilir miyim? Gümrükten araç alabilir miyim? Gümrüğe takılan telefonları veya araçları nasıl alırım? E-ihale nedir? E-İhaleye, gümrük ihalelerine nasıl girerim?

Gümrükte araba ihalesi veya gümrükte telefon ihalesi nasıl yapılır?

Gümrük malları nerede satılır? Gümrük mallarını nasıl satın alabilirim? Gümrük malları perakende satış mağazası nedir?

Tasfiye Nedir? Tasfiye Edilerek Satılan Eşyaların (Gümrük Mallarının) Kaynağı Nedir?

İlk olarak, gümrük idareleri tarafından satılan mallar gümrük idaresine nereden geliyor?, nasıl temin ediliyor? Bu konuya açıklık yapmak gerekirse, gümrük idareleri ticaret yapmazlar.Kar amacı güderek yurtdışından eşya satın alıp ülkemize getirip satmazlar veya yurt içinden eşya alıp satmazlar.Peki kaynağı nedir satılan bu eşyaların?

Bu sorunun cevabı: Tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından gümrüklere getirilip mevzuata uygun şekilde gümrük işlemleri tamamlanmayan eşyalar ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yakalanan eşyalar (tüm bu eşyalar tasfiyelik hale gelen eşya olarak tabir edilir) Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre tasfiye işlemine tabi tutulurlar. Tasfiye işlemi kaba bir tarifle; tasfiyelik hale gelen eşyaların gümrük idareleri tarafından depolardan (geçici depolama yerleri veya antrepolardan) alınarak, bu yerlerin bir nevi temizliğinin yapılması anlamına gelir. Amaç; depolarda bekleyen tasfiyelik hale gelen eşyaların bir an evvel bulundukları yerden kaldırılarak yeni gelecek eşyaların kontrolünün daha etkin biçimde yapılmasının temin edilmesi ile tasfiyelik hale gelen ve ekonomik ömrü/faydası bulunan eşyaların bir an önce ekonomiye kazandırılması, insani yardım, doğa ve çevrenin korunması ve de toplum yararına faaliyetlere sevk edilmesidir. Tasfiye işleminin farklı yolları vardır.

Tasfiye; ihale yoluyla satış suretiyle, yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle, perakende satılmak suretiyle, kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek suretiyle, imha suretiyle, özel yolla gerçekleştirilir.

Tasfiye Edilen Eşyalar (Gümrük Malları) Neden Ucuzdur?

Bu satışlarda gümrük idareleri kesinlikle kar amaçları yoktur ve tam da bu nedenle ürünlerin fiyatları piyasa fiyatlarına göre daha aşağıdadır, tam da bu yüzden gümrük malları ucuz olur.

İhale yoluyla satışlar ile  perakende satış işlemleri,  Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmektedir. İhale yoluyla toptanalım yapan firmalar bu ürünleri perakende olarak satabilirler. Herhangi bir ceza ve yasak söz konusu değildir. Almak isteyenler bu fırsatlardan gönül rahatlığıyla faydalanabilirler.

gumrukmallarisatisi.com adresimizden uygun fiyat ve koşulsuz iade garantisiyle ürünlerimizden tedarik edebilirsiniz…

 

Tester Parfüm Nedir? Yazımızı okumak için buraya tıklayınız..